Montag, 1. April 2013

Verzweifelter Hilferuf der Mutter von Đoàn Văn Vươn


MẸ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN KÊU CỨU

.

85jährige Mutter Trần Thị Mạp

THƯ KÊU CỨU

http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/03/27/7179/
Gottesdienst für Doan van Vuon

Gottesdienst für Familie Đoàn am 31/3/2013 in der Kirche Thái Hà