Sonntag, 24. November 2013

Rotschlamm- Katastrophe in Vietnam

Als ein Auffangbecken für Rotschlamm am 18. November. 2013 in Gemeinde Thuan Qui, Kreis Ham Thuan Nam, Provinz Binh Thuan aufbrach, verbreitete sich eine Schlammlawine über Dörfe und Felder. Der Ausmaß ist  unbekannt.H10-250.jpg
Hồ chứa bùn đỏ thuộc địa phận xã Thuận Quí, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị sự cố vỡ bờ moong, tức là hồ chứa đã khiến cho bùn đỏ tràn ngập khắp nơi vào ngày 18 tháng 11 năm 2013. RFA PHOTO.

 

Bùn và cát đỏ vẫn đóng thành vũng ở các đồi phi lao, vườn đào ( Thanh Nien)
   
 
Lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Thuận cho biết "Không thể xác định được lượng bùn tràn ra môi trường là bao nhiêu. Nhưng bùn đỏ này không có tác hại đến môi trường"http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131119/vo-bo-moong-titan-khong-the-xac-dinh-luong-bun-do-tran-ra-moi-truong.aspx
http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/red-mud-disaster-threating-bt-people-11202013115527.html