Freitag, 8. März 2013

"Chinalisierung ( 4)"


                             Hai Phong - Vietnam voll mit chinesische Lampe

Sách dành cho trẻ em chuẩn bị vào lớp 1 có in cờ Trung Quốc. (Ảnh
Sách dành cho trẻ em chuẩn bị vào lớp 1 của Nhà xuất bản Dân Trí có in cờ Trung Quốc. (ẢnhChâu Anh/Báo Tiền Phong)
Chinesische Flagge in einem Vorschulbuch

Ở bài 14 của cuốn Bé làm quen với chữ cái có in hình cờ Trung Quốc.

Ở bài 14 của cuốn "Bé làm quen với chữ cái" có in hình cờ Trung Quốc.

 Phát hiện thêm hai sách dành cho trẻ vẽ cờ Trung Quốc


Hình lá cờ Trung Quốc trong cuốn Bồi dưỡng tình cảm thuộc tập 2 bộ sách “10 phút cho bé trước giờ đi ngủ”.