Dienstag, 14. Mai 2013

Blogger Tạ Phong Tần: They transferred me to Thanh Hóa so that I will die soon * Công an chuyển ra Thanh Hóa để tôi chết sớm

*Siehe auch: http://nolevnlambao.blogspot.de/2012/12/28dezember2012-drei-blogger-dieu-cay-ta.html
                     http://nolevnlambao.blogspot.de/2012/12/anti-chinademonstration-am-19-januar.html
VRNs - (May 13th, 2013) - Sài Gòn – Blogger Tạ Phong Tần successfully called home in Bạc Liêu and informed them regarding her current conditions: “They transferred me to Thanh Hóa so that I will die soon. They knew that I suffer from chronic sore throat, and could not tolerate the cold climate, but they still transferred me out here”. 

Ms. Tạ Minh Tú called and informed VRNs accordingly. Per Ms. Tú: my sister said it was terribly cold out there (in the North). She needed warm clothes to be sent to her as soon as possible, and she also needed the necessary personal items. It is a deprivation of all things in Thanh Hóa. 

Ms. Tú is planning on sending necessary personal items to blogger Tạ Phong Tần immediately via the post office, however, she is not sure if these items will be delivered to her sister by the post office, and how long it will take to get there? According to Ms. Tú, in the past at other camps/prisons, she also ask the authorities for permission to send warm clothes for her sisters, however, her request was firmly denied. 

The prison is a place to restrict citizens’ rights, and educate them to be better citizens, but it is not for the purpose of depletion/detriment to the health of the person who is serving the terms/sentence. But with the move to transfer blogger Tạ Phong Tần out to the North in the cold season (the infamous cold in March), the authorities have deliberately caused deterioration to the health of this blogger directly. 

Blogger Tạ Phong Tần is currently detained in camp No. 5, Yên Định district, Thanh Hóa province. *


VRNs - Blogger Tạ Phong Tần đã gọi điện thoại được về gia đình ở Bạc Liêu và thông báo tình hình: “Họ chuyển tôi ra Thanh Hóa để tôi chết sớm. Họ biết tôi bị viêm họng kinh niên, và không thể chịu được lạnh, nhưng họ vẫn chuyển tôi ra đây”.

Cô Tạ Minh Tú gọi điện thoại cho VRNs và cho biết như vậy. Cô Tú kể, chị Hai nói ngoài đó lạnh kinh khủng. Chị Hai cần gởi đồ ấm ra gấp, và những vật dùng cần thiết để sử dụng. Ngoài Thanh Hóa thiếu thốn mọi sự. 

Cô Tú cho biết dự định sẽ đóng gói những vật dụng cần thiết để chuyển ra ngay bằng đường bưu điện cho blogger Tạ Phong Tần, nhưng lại lo lắng không biết gởi bưu điện thì hàng hóa có được chuyển tới nơi, và bao lâu thì chuyển tới được? Cô Tú cho biết, trước đây ở các trại giam trước, cô cũng xin gởi áo ấm cho chị của mình, nhưng đã bị các quản giáo từ chối, không cho. 

Nhà tù là nơi hạn chế quyền của công dân và tổ chức giáo dục cho những công dân đang chấp hành án phạt được trở nên những công dân tốt hơn, chứ không nhằm mục đích làm suy kiệt tinh thần và tổn hại đến sức khỏe của những người đang phải thụ án. Nhưng với việc chuyển blogger Tạ Phong Tần ra Miền Bắc trong mùa lạnh (rét tháng 3) thì nhà cầm quyền đã cố tình gây suy giảm sức khỏe cho blogger này cách trực tiếp. 

Blogger Tạ Phong Tần hiện bị giam tại Trại giam số 5, thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

Sài Gòn, 13.05.2013