Samstag, 21. Dezember 2013

Vietnam: 28. Diplomatische Konferenz(MOFA-19/12/2013)- Sáng ngày 19/12/2013, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tiếp tục chương trình làm việc với phiên họp về chủ đề “Ngoại giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia phiên họp có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các đồng chí Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thủ trưởng một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Ngoại giao.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo các định hướng của Đại hội Đảng XI, đạt được những thành tựu quan trọng. Trong những thành tựu chung của đất nước, ngành Ngoại giao đã có những đóng góp xứng đáng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, củng cố môi trường hòa bình để xây dựng đất nước, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế và sức mạnh tổng hợp của quốc gia.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phân tích một cách sâu sắc, biện chứng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những thuận lợi và thách thức, những bài học kinh nghiệm, những vấn đề mới đặt ra và nhiệm vụ sắp tới của công tác đối ngoại.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.(Ảnh: TG&VN)
Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Ngoại giao, trong đó có các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cần tiếp tục chủ động và tích cực triển khai các quan điểm chỉ đạo trong các văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng XI; kiên trì về nguyên tắc, đồng thời vận dụng một cách linh hoạt về sách lược trong thực tế công tác. Chủ tịch nước chỉ đạo Bộ Ngoại giao trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu; đóng góp tích cực và hiệu quả trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng đề nghị toàn ngành Ngoại giao quyết tâm cao độ, tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó. Phó Thủ tướng đã yêu cầu các đơn vị trong Bộ Ngoại giao, các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ở nước ngoài nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước trong công tác thời gian tới./.

------------


Ngoại giao góp phần quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc

Ngày 19.12, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tiếp tục chương trình làm việc với phiên họp “Ngoại giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh ngành ngoại giao đã có những đóng góp xứng đáng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế và sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Phân tích sâu sắc, biện chứng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Ngoại giao, trong đó có các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài cần chủ động và tích cực triển khai các quan điểm chỉ đạo trong các văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kiên trì về nguyên tắc, đồng thời vận dụng một cách linh hoạt về sách lược trong thực tế công tác.
Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong hàm đại sứ cho 22 cán bộ ngành ngoại giao.
TTXVN