Samstag, 15. Dezember 2012

Autor "HÀN GIAN TRẦN LỆ TUYỀN"


HÀN GIAN TRẦN LỆ TUYỀN

 http://www.llcschpg.net/Tailieu/Han-Giang-Tran-Le-Tuyen.htm

Tiếp theo lời của Hoành Sơn tôi xin trích dẫn dữ kiện về Trần Đăng Sơn trong cuốn sách "CẢNH-SÁT-HÓA - Quốc sách yểu tử của VNCH" của Lê Xuân Nhuận, nguyên Giám-Đốc Đặc-Cảnh (An-Ninh & Phản-Gián) của Việt-Nam Cộng-Hòa tại Vùng II Chiến-Thuật và Quân-Khu I từ 1965 đến 1975 như sau:

Hai cựu-thiếu-tá Công-An VC: 
Trần Quốc Dân và Trần Đăng Sơn 

TRONG số các hồi-chánh-viên ở gần Đà-Nẵng, tôi đã chú ý đến một số ít, trong đó có Trần Quốc Dân và Trần Đăng Sơn Họ nguyên là hai thiếu-tá Công-An Vì hai cơ-quan của Việt-Cộng - Tỉnh Quảng-Nam/Đà-Nẵng và Liên-Khu V - đóng chung trong một mật-khu, và Liên-Khu V cũng có hoạt-động nhắm vào các đối-tượng Việt-Nam Cộng-Hòa và Đồng-Minh tại Thị-Xã Đà-Nẵng và các Tỉnh Quảng-Nam & Quảng-Tín, nên Dân và Sơn tuy thuộc Tỉnh-Ủy Quảng-Nam/Đà-Nẵng mà cũng đồng-thời làm việc với Liên-Khu-Ủy Liên-Khu V 

Sau khi nhận được tin-tức Việt-Cộng đã tái-móc-nối Trần Quốc Dân và Trần Đăng Sơn, tôi đã quyết-định tranh-thủ hai phần-tử này để sử-dụng họ làm tình-báo-viên nhị-trùng phục-vụ cho ta Trong công-tác này, tôi phải đích-thân nói chuyện với họ, để họ thấy rõ tầm quan-trọng của vấn-đề hơn, và yên tâm về giới-chức cầm-nắm họ trong Chính-Quyền Quốc-Gia hơn 

NGƯỜI tôi tiếp-xúc đầu tiên là Trần Quốc-Dân Dân tỏ ra rất am-tường công-tác gián-điệp, và đã vui-vẻ nhận lời cộng-tác với tôi 

RIÊNG Trần Đăng-Sơn thì tôi còn đang đắn-đo, vì tình-trạng gã rắc-rối hơn Dân Có tin nội-tuyến cho biết là Sơn thi-hành kế-hoạch trá-hồi, chứ không tự-ý ly-khai. Về vùng Quốc-Gia, Sơn đã gia-nhập vào nhiều tổ-chức và giao-tiếp với nhiều phần-tử thân-Chính cũng như đối-lập tại địa-phương - Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc, ký-giả, Hội-Viên Hội-Đồng Tỉnh, v.v... - trong đó gã chiếm được nhiều cảm-tình và gây được nhiều uy-tín, điều khiến cơ-quan an-ninh dè-dặt khi muốn chính-thức đề-cập một vấn-đề gì mà họ có thể tố ngược là hù dọa họ làm họ cảm thấy bất-an! 


SAU vụ Hoa-Cộng tấn-công Bắc-Việt vào ngày 17-2-1979, Việt-Cộng chọn riêng 140 tù-nhân chính-trị mà chúng cho là nguy-hiểm nhất, từ Thành-Phố Đà-Nẵng, các Tỉnh Quảng-Nam (gồm cả Tỉnh Quảng-Tín cũ), Quảng-Ngãi, và cả các Tỉnh phía trong, đưa lên cô-lập tại Trại "Đồng-Mộ" , là một trại bí-mật chúng mới dựng lên cho mục-đích này, ở sâu trong rừng phía Bắc của Tỉnh Quảng-Nam Tôi là một trong số tù đặc-biệt này 

NGAY từ đêm đầu đến đây, 24-4-1979, tôi đã nghe tiếng của một bạn-tù lớn giọng công-kích Việt-Cộng phát ra từ buồng sát trong buồng tôi. Vì ở chung với những người mới gặp lần đầu, chúng tôi chưa dám tỏ thái-độ gì, cũng không tiện hỏi gì về anh-ta Có thể vì biết tù ở trại này thuộc loại bất-trị, nên bọn cán-bộ ở đây thường chỉ báo-cáo xin lệnh cấp trên, chứ ít tự-động phản-ứng tức-thời trước các lời-lẽ và thái-độ chống-đối của tù. Một thí-dụ là đại-úy Nguyễn Văn Phượng, ở cùng buồng tôi, đã gay-gắt phê-phán Hồ Chí Minh; mặc dù về sau anh bị kiên-giam đến chết, nhưng lúc nghe anh mạt-sát lãnh-tụ của chúng, chúng chẳng đánh đập mà chỉ trình lên Trưởng Trại; sau đó tên này mới ra lệnh cho Đội họp phê-bình kiểm-điểm và lập biên-bản mà thôi Nhưng với người tù của buồng bên cạnh, thì có một hôm, trong cảnh mọi người cùng bị cấm tiệt thư-từ, tiếp-tế, viếng-thăm - cho nên không có thuốc-men từ ngoài gửi vào - bệnh-tình anh-ta trở nặng, người tù nói trên mới gào lớn hơn, vừa khóc, vừa đạp rầm-rầm, vừa kêu tên các lãnh-tụ Việt-Cộng từ Trung-Ương Đảng xuống đến Tỉnh Thị-Ủy mà chửi. Bọn cán-bộ Trại liền lôi anh-ta lên "cơ quan" ; đến khuya kéo về thì thân xác anh-ta đã nhũn mềm Lúc đó mọi người mới nhỏm dậy, bàn-tán xôn-xao; và tôi mới biết anh-ta là Trần Đăng Sơn 

TUY nhiên, đa-số anh em tỏ ra căm-ghét hơn là xót-thương anh-ta 

Tôi hỏi mới biết, sau ngày Đà-Nẵng thất-thủ, 29-3-1975, Trần Đăng Sơn đã ra công-khai, với quân-hàm trung-tá, và chức-vụ Phó Trưởng-Ty Công-An Việt-Cộng Tỉnh Quảng-Nam/Đà-Nẵng. Anh-ta được giao công-tác đại-diện Công-An Liên-Khu V và Tỉnh Quảng Đà, cầm đầu một nhóm đặc-nhiệm, trà-trộn với đồng-bào Miền Trung chạy trốn vào Sài-Gòn, để lùng bắt giải về ngoài này các phần-tử dân chính công quân mà anh-ta đã biết là "có nợ máu" với "Nhân-Dân" 

Sau một thời-gian làm việc đắc-lực, Sơn bèn "biến chất" . Anh-ta lợi-dụng phong-trào vượt biển, đứng ra tổ-chức nhiều chuyến ra đi để lấy vàng bỏ túi riêng. Rốt cuộc, chuyến đi sau cùng trong đó có Sơn cùng đi, đã bị tàu của Công-An thuộc Bộ Nội-Vụ chận bắt ngoài khơi 

Cứ theo Sơn kể thì anh-ta đã bị Việt-Cộng liên-tiếp nhiều tháng nện cho những trận nhừ-tử, vì tội phản-Đảng, chạy theo "Đế-Quốc Mỹ" và "Ngụy-Quyền Sài-Gòn" . Anh-ta nói rằng anh-ta đã ngầm báo tin cho nhiều nhân-vật Quốc-Gia trốn thoát; chỉ có những ai đã bị các cán-bộ khác trong nhóm bắt được mới bị giải về ngoài này mà thôi. Anh-ta cũng nói là đã chuyển-giao số vàng kiếm được cho các lực-lượng kháng-chiến chống-Cộng (mà vì bảo-mật nên thà chịu chết chứ không khai ra); đến khi bản-thân định đi tị-nạn nước ngoài, thì rủi bị bắt, hứng chịu đòn thù, nay bị liệt chung vào với "tù Ngụy nguy-hiểm" như thế này đây Trái lại, theo nhiều bạn-tù thì Sơn là tay cò-mồi, đóng kịch như thế để lừa anh em; không ai nên tin vào lời anh-ta 

NGÀY 05-2-1960, số tù nguy-hiểm ở Trại "Đồng-Mộ" được dời về "Thôn 5" (là một Phân-Trại của Tổng-Trại "Tiên-Lãnh" tại Huyện Tiên-Phước, Tỉnh Quảng-Nam), cách-ly trong một Khu riêng, bên ngoài sơn trắng, nên được chúng tôi gọi là "Nhà-Trắng Thôn 5". Ở đây, chúng tôi được cho ra sân, bên trong vòng thành, làm lao-động nhẹ, nên có cơ-hội gặp mặt, chuyện-trò với nhau 

TRẦN Đăng-Sơn tuy đã dậy được nhưng phải chống gậy và lưng bị còng; bạn-tù đặt tên cho anh-ta là "ông già Thảo-Nam-Sơn". Nhưng đa-số vẫn không chấp-nhận anh-ta là người của "Quốc-Gia" Bị ám-ảnh về điểm này, Trần Đăng-Sơn đã lân-la đến phân-bua với tôi. Tôi kể cho anh-ta nghe dự-tính của tôi đối với anh-ta từ trước 1975. Sơn liền kêu lên: 

- Anh Nhuận! Sao anh ác thế? Sao anh không cho gọi tôi? Để tôi chính-thức được nhận là người của anh, của phe "Quốc-Gia" ; có phải giờ đây tôi khỏi phải chịu nỗi khổ tinh-thần vì bị anh em nghi-kỵ, nhục-nhã như thế này không? Thà tôi bị chúng giết chết như anh Trần Quốc-Dân, còn hơn! 

Nghe nhắc đến Trần Quốc-Dân, tôi vội hỏi ngay: 

- Anh nói: anh Dân... thế nào? 

Sơn lắc đầu, buồn-bã trả lời tôi: 

- Anh Dân bị chúng bắt được! Chúng đã xử-tử anh ấy, tại trường trung-học "Thọ Nhân" , bên này cầu Trịnh Minh Thế, ngay sau khi chúng vào được Đà-Nẵng, cứ-điểm cuối cùng của Miền Trung! 


Trần Tiên LãnhXin cám ơn Take2Tango dám đăng những bài động ổ CS, tuy chúng giấu mặt nhưng vây cánh chúng hùng hậu ở hải ngoại, nhờ mạng lưới nằm vùng dày đặc trong cộng đồng tị nạn và đặc biệt nhờ những độc giả ngây thơ, dễ tin các bài viết rất "chống Cộng" của chúng. Hàn Gian Trần Lệ Tuyền là một bằng chứng. Ông Trần Tiên Lãnh viết trong mục "Ý kiến của Bạn" phân tích rất đúng. Ông biết rõ chân tướng CS của y thị Hàn Gian Trần Lệ Tuyền. Nhưng ông chỉ đưa ra các câu hỏi gợi ý.
Trần Lệ Tuyền là vợ của Trần Đăng Sơn hiện ở một tỉnh lẻ gần Paris, nơi đặt ổ CS nằm vùng gồm bọn AgitProp trá hình bằng nhà văn, nhà viết báo, viết bình luận. Chúng trực thuộc A16 Bộ Công an, là bộ phận phản gián chuyên tung tin giả, thông tin giả, hình ảnh giả để bôi nhọ người quốc gia. Cặp Sơn-Tuyền được CS cho vượt biên qua ngã Hồng Kông đến Pháp hoạt động trên 20 năm trước. Trần Đăng Sơn xâm nhập các tổ chức chống Cộng tại Pháp làm công tác vừa tình báo vừa ly gián cộng đồng. Tổ chức cuối cùng mà Trằn Đăng Sơn xâm nhập là tổ chức Trần Văn Bá. Trước 75 cặp cán bộ nằm vùng Trần Đăng Sơn-Trần Lệ Tuyền gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng ở miền Trung làm nội tuyến. Sau 75, cặp này chỉ điểm cho Công an bắt quân cán chính, đảng viên VNQDĐ đưa vào trại cải tạo Tiên Lãnh. Mấy năm trước trên Internet ờ California Trần Đăng Sơn bị các đảng phái hoạt động vùng Quảng Nam Đà Nẵng vạch mặt, nên nay hắn núp dưới đáy quần vợ hắn là Hàn Gian Trần Lệ Tuyền.
Do không được các cộng đồng quốc gia tin cậy Trần Đăng Sơn, nên 2, 3 năm qua chúng xuất hiện viết lách trên vài tờ báo Cộng đồng ở Pháp và ở Munchen (Đức) theo chỉ thị của cơ quan phản gián A16 Bộ Công an nhằm ly gián cộng đồng hải ngoại. Nhưng các báo này không phổ biến rộng, nay chúng đưa bài lên Internet và thành công phần nào gây hoang mang dư luận dưới những bài viết ký tên chung Hàn Gian Trần Lệ Tuyền rồi được Việt Thường, Trần Thanh, Tuấn Phan... tung hứng và được Hứa Vạng Thọ / Tin Paris mẹ hát con khen. Xin đọc kỹ phân tích của ông Trần Tiên Lãnh trên mục này.
Gần đây trên Blog của nhạc sĩ Tô Hải ở Saigon (tác giả Hồi Ký Của Một Thằng Hèn xuất bản ở California) trong mục Tuần ký số 8b, ông Tô Hải vạch mặt Việt Thường (người Tàu) tức Nam Nhân, tức Trần Thanh... là "đặc vụ hai mang" chuyên việc chửi sủa và chỉ điểm. Chửi sủa những nhà tranh đấu chống Cộng. Lâu nay nhiều người mắc lừa nhờ những bài "chống Cộng nẩy lửa" của tập đoàn Việt Thường.
Ý kiến tôi hôm nay không nhắm riêng vào Hàn Gian Trần Lệ Tuyền (đọc bài ông Võ Văn Ái phân tích là biết ngay tim đỏ của y thị), Việt Thường, Trần Thanh, Tuấn Phan... mà những ai có chút suy nghĩ đều thấy cái đuôi man trá Việt Cộng qua các bài chúng viết. Chỉ ngồi "đọc" và "trả lời" bài chúng viết thì còn thì giờ đâu cho việc chống Cộng Việt và Cộng Tàu ?! Vấn đề tôi thắc mắc là tại sao những tên nằm vùng CS này lại được TinParis của Húa Vạng Thọ đăng tải bằng chữ đỏ ? XIN HÃY CẤP TỐC ĐẶT VẤN ĐỀ HỨA VẠNG THỌ LÀ AI ? TINPARIS ĐANG LÀM CÔNG TÁC GÌ DƯỚI CÁI "MÁC" CHỐNG CỘNG (nhưng lại nhiệt liệt chống người quốc gia, chống các đảng phái quốc gia) CỦA HỌ HỨA LÈO ???
Hoành Sơn
http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/67083