Dienstag, 19. Februar 2013

TƯỢNG BÀ MẸ VN ANH HÙNG- Die Wahrheit kommt meistens spät.


TƯỢNG BÀ MẸ VN ANH HÙNG VÀ BÀ MẸ VN ANH HÙNG - AI HOÀNH TRÁNG HƠN ?

Pham Viet Dao
   Podest für die Heldentaten der Mütter im Krieg auf 15 ha Land. Anfang 2007 soll der Podest  nur 81 Milliarden dong kosten. Auf Stand von 2011 war aber 410 Milliarden dong. 

 Hoành tráng như Tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng, 15ha trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.410 tỷ đồng, trong khi kinh phí phê duyệt ban đầu vào tháng 8/2007 là 81 tỷ đồng. Tượng đài được khởi công vào ngày 27/7/2007

Hier ist die echte Situation einer Heldin und Mutter.
Sitzt vor lose Ehrenurkunde und der Staat konfisziert ihr Haus und Gut.

                  Còn đây là bà mẹ VN anh hùng ngoài đời thực:
                  Ngồi khóc trước đống huy chương được ưu ái tặng vì bị cán bộ của 
                  đảng,  chính phủ chiếm nhà, thu mất đất...

Deswegen sind die Verwandte und Familienmitglieder der hohen Staatsbeamtern auch Bauträger geworden. Das begünstigen die Korruptionsaffäre.