Freitag, 11. April 2014

Vietnam: Ho Chi Minhs Kindersoldaten
Hồ chí Minh và Tôn Đức Thắng chụp ảnh với đoàn thiếu nhi Dũng sĩ Diệt Mỹ miền Nam.

“Dũng Sĩ Diệt Mỹ”,  “Nhi đồng cứu quốc”
Trẻ em "thường dân vô tội" tham gia anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Trẻ em "thường dân vô tội" tham gia anh hùng lực lượng vũ trang nhân dânTrẻ em "thường dân vô tội" đang tham gia làm hầm chông
Phu lão và phụ nữ , "thường dân vô tội" đang tham gia làm hầm chông- Beim Fallen und Landminen bauen.


- Jugendliche Scharfschützen
Trẻ em "thường dân vô tội", anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đội quân bắn lén


-Trịnh Thị Thanh Mão fängte mit 14 Jahre als Gruppenführerin einer Jugendliche Geheimdiensttrupper.

 Nữ du kích "thường dân vô tội" từng mưu sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
http://dantri.com.vn/su-kien/chan-dung-nu-du-kich-tung-muu-sat-tong-thong-nguyen-van-thieu-477504.htm
"...Năm 1964, khi đó chỉ mới 14 tuổi, chị đã quyết định tiếp bước bố và anh trai đi theo con đường cách mạng. 
Chị tham gia Đội Thiếu Niên An Ninh Mật, làng Hà Xá và được giữ chức vụ Đội trưởng..."