Montag, 21. Januar 2013

Actress Kim Chi[Hình: KC1.jpg]
Nữ Nghệ Sĩ Kim Chi

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012


Kính Gửi Hội Điện Ảnh Việt Nam

Tôi có trao đổi với chị Hoàng Anh qua điện thoại về công văn của Hội gửi cho tôi yêu cầu báo cáo thành tích để được thủ tướng khen thưởng. Tôi thấy nói qua điện thoại không đầy đủ ý và có thể gây ra sự hiểu nhầm, nên tôi viết thư này gửi đến Hội. Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn Hội về sự quan tâm của Hội dành cho tôi, nhưng tôi xin được từ chối, lý do:Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm.

Nếu như Hội Điện Ảnh Việt Nam khen tôi và có chữ ký của anh Xuân Hải, chị Hồng Ngát, chị Cẩm Thúy... thì tôi cũng đã thấy vui và hạnh phúc lắm rồi - Tôi nói thật tình từ tấm lòng tôi. Tuy các anh, các chị không có quyền cao chức trọng gì, nhưng là đồng nghiệp thân thương của tôi. Được các đồng nghiệp có tâm, có tài khen ngợi mới thật là điều vinh dự!

Mặc dù tôi từ chối làm hồ sơ thủ tướng khen, nhưng tôi đầy lòng biết ơn Hội Điện Ảnh Việt Nam đã luôn quan tâm tới đời sống tinh thần của tôi:

- Đã ủng hộ tôi để được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

- Đã cho tôi tham dự trại viết Điện Ảnh năm 2011

- Đã bình xét tôi được là cá nhân xuất sắc năm 2011

Hội viên Hội Điện Ảnh có hàng chục ngàn người trong cả nước. Tôi nghĩ mình được quan tâm như thế cũng đã nhiều và tôi thấy vui.

Xin gửi tới các anh chị lời chúc đầu năm mới nhiều sức khỏe và thành đạt

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Chi[Hình: KC1-1.jpg]


Nữ Nghệ Sĩ Kim Chi, bên trái, quấn khăn

*. English Version by The Editor of Dân Luận On Line News


Ha Noi 28 December, 2012Dear Vietnamese Film Association,

I called and shared my thoughts to lady Hoang Anh about the official letter that Vietnamese Film Association asked me to report my achievements, and then I would be rewarded by the prime minister. I think it is not clear or uncompleted, or it may cause misunderstanding when we discussed by phone, so I write this letter. First of all I would like to thank what Vietnamese Film Association inspired me. But I would like to refuse for this reason:

I do not want in my house that must display the man’s signature who pushed our country to go down a miserable situation, and make our people have to be suffered by poor. In my own opinion, this problem hurts my feelings and make me have to be ashamed.

If Vietnamese Film Association give me the award and it includes Mr. Xuan Hai’s signature, and Ms Hong Ngat’s, Ms Cam Thuy’s… That’s enough let me be self-respect and so happy. Even though your are not senior officers, but your are my precious colleagues. I am so proud to receive my colleagues’ commends because all of you are both talent and virtue.

Although I refuse the prime minister’s award, but I am really overwhelmed with gratitude Vietnamese Film Association for The Asscociation always pay attention to my spiritual life, such as:

*. I was supported to received the elite artist.

*. I was supported to attend to Written Film Camp in 2011.

*. I was chosen the oustanding and prominent artist in 2011.

There are thousands of members in Vietnamese Film Association in our country. I think what I received were a lot, and I am happy.

I send my Regards and my Best Wishes to You with Peace, Happiness, Success For The New Year 2013 

Signed
Nguyen Thi Kim Chi