Mittwoch, 7. November 2012

Dinh The Huynh, Leiter der vietnamesischen Propagandaabteilung
Am 29.Oktober.2012 emfang Dinh The Huynh, Leiter der Propagandaabteilung Vietnams den Redakteur der Volkszeitung Chinas.
 Dinh The Huynh bekräftigt: 
"Die beiden Parteizeitungen müssen vorbildlich beide Völker über die Freundschaft erziehen, die negative falsche Propaganda, die die revolutionäre Ideologie des jeweiligen Landes zerstören, bekämpfen."

            Der vietnamesische Armee wird dem chinesischen Armee immer dankbar sein


Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Đoàn cán bộ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc


Sáng 29/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp đồng chí Ngô Hằng Quyền, Tổng Biên tập Nhân dân Nhật báo Trung Quốc.
Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, Việt Nam – Trung Quốc là hai nước láng giềng, là hai nước XHCN do Đảng 

Cộng sản lãnh đạo, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông vun đắp, thành mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Ngày nay, các thế hệ lãnh đạo hai nước đã kế tục và phát triển thành mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, toàn diện…
Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hơn 20 năm qua, kể từ khi bình thường hóa quan hệ, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Một số vấn đề do lịch sử để lại đã và đang được từng bước giải quyết và đó chỉ là một phần trong quan hệ mà hai nước không để những vấn đề đó làm ảnh hưởng đến quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, toàn diện giữa hai nước.
Đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, để thực hiện được nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhiệm vụ của những người làm công tác tuyên truyền là rất quan trọng và nặng nề; do vậy, hợp tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng.
Trên thực tế, mấy chục năm qua, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có quan hệ hợp tác rất chặt chẽ và hiệu quả. Trong bối cảnh quốc tế cũng như tình hình quan hệ Việt - Trung hiện nay, việc hợp tác chặt chẽ giữa hai báo Đảng trong công tác tuyên truyền sẽ là đóng góp rất quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước. Theo đó các ấn phẩm của hai báo phải gương mẫu tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước về tình cảm hữu nghị; chống lại những luận điệu tuyên truyền sai trái, phá hoại sự nghiệp cách mạng, gây phương hại đến tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước…
Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam chờ đón để chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc…


siehe auch: .... Polizeiminister Meng Jianzhu inVietnam
                 chinas-flagge-mit-6-sternen


.