Samstag, 10. November 2012

Zentralkommitee der Kommunistischen Partei Vietnams sendet Glückwünsche zum 18. nationale Kongress der Kommunistischen Partei
  •   Das Volk steht und die 14 vietnamesische KP knien!


   BCH Trung Ương  ĐCS Việt Nam gửi điện mừng ĐH thứ 18 ĐCS Trung Quốc


Nhân dịp khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 8/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã có điện mừng gửi tới Đại hội.
Bức điện có đoạn: “Chúng tôi hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Trung Quốc đạt được trong những năm qua và tin tưởng chắc chắn rằng, trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm và bài học, Đại hội lần thứ 18 – sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong đời sống chính trị của toàn Đảng, toàn dân Trung Quốc sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển mới, tạo nền tảng vững chắc để nhân dân Trung Quốc thực hiện thành công mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020”.
Bức điện cũng khẳng định, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự thành công của chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới
PV
CongAnNhanDan-online


Geschenke:
- 3 Blogger Dieu Cay , Anhbasaigon,Ta Phong Tan http://danoan2012.blogspot.de/2012_09_23_archive.html
- Die katholischen Studenten
http://danoan2012.blogspot.de/2012/09/tuong-thuat-phien-xu-3-thanh-nien-yeu.html
- Die Studentin Phuong Uyen
- 2 Musiker Viet Khang und Tran Vu Anh Binh